cykl życia projektu - postacie stojące na strukturze

Świadomość istnienia Cyklu Życia Projektu Informatycznego jest kluczowa dla stworzenia projektu informatycznego o wysokiej jakości. Jego modele to uporządkowane schematy, które opisują etapy i fazy, przez które przechodzi projekt od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia. Stanowią one mapę drogową dla całego procesu, pomagając w zarządzaniu zadaniami, zasobami i ryzykiem, wskazują też na jakie zadania musi być skierowana uwaga zespołu podczas danej fazy projektu.

Wybór odpowiedniego modelu i jego adaptacja do specyfiki projektu jest kluczowy dla jego pomyślnej realizacji. Najpopularniejsze z nich to model kaskadowy i model iteracyjny, które chociaż nie są jedyne, to najczęściej do nich właśnie możemy znaleźć odniesienia w prasie fachowej.

O szczegółach i różnicach między różnymi modelami można znaleźć informacje w innym artykule.

Trudność ze zrozumieniem istoty Cyklu Życia Projektu Informatycznego polega na tym, że należy zrozumieć jego fazy, które z resztą w różny sposób opisywane są przez różnych teoretyków, i ich miejsce w wybranych modelach. Całość dodatkowo utrudnia to, że zarządzanie projektem, a więc i pojęcia modelu Cyklu Życia Projektu Informatycznego nie jest związane bezpośrednio z informatyką, a z nauką zarządzania jako takiego. Z tego w prostej linii wynika, że zespoły zbudowane z samych programistów, nie posiadające ludzi z wiedzą z zakresu zarządzania, czy inżynierii wymagań, nie mogą być tak efektywne, jak w pełni kompetentny zespół specjalistów, posiadający wiedzę w tych zakresach.

Tutaj należy wyjaśnić w czym słabość takich zespołów się głównie przejawia, przecież – można by powiedzieć – tworzenie projektu informatycznego to tylko i wyłącznie praca programistyczna. Myślenie takie okazuje się pułapką. Zbudowanie kompletnego rozwiązania informatycznego wymaga przede wszystkim umiejętności pracy z tymi, którzy projektu potrzebują. Nie jest prostym zadaniem zrozumienie potrzeb klienta, głównie dlatego, że ludzie na ogół nie zdają sobie do końca sprawy z tego, czego tak naprawdę oczekują i jak mogą być rozwiązane problemy, z którymi się stykają.

Jest to moment, w którym niezbędna jest dogłębna analiza wyzwań, które stoją przed twórcami systemu, zrozumienie ich, oraz wiedza i doświadczenie umożliwiające zbudowanie rozwiązań, które rzeczywiście będą odpowiedziami na oczekiwania osób, które są pomysłodawcami projektu. Ważne jest tu stawianie pytań, dociekanie prawdziwych problemów i wykluczanie sprzeczności w oczekiwaniach. W tym momencie też niezbędna jest wiedza techniczna i programistyczna umożliwiająca stwierdzenie, czy projekt jest w ogóle realny i czy podejście do jego rozwiązania jest właściwe.

A to dopiero początek, gdyż po zrozumieniu potrzeb musimy jeszcze przełożyć je na projekt, który powinien stale podlegać weryfikacji klienta.

Cóż może się bowiem podczas budowania takiego projektu okazać kluczowe? Oczywiście komunikacja. Jej roli nie można nigdy przecenić. Jej brak powoduje przede wszystkim problemy z przejrzystością w zakresie postępów projektu, ale też może powodować, że cele projektu będą realizowany w błędny sposób, lub będą realizowane cele zupełnie dla projektu nieistotne, wynikające ze złej interpretacji potrzeb interesariuszy projektu przez programistów. W rezultacie programiści mogą realizować projekt, który nie ma nic wspólnego ze wstępnymi założeniami, nawet jeżeli będą one prawidłowe.

Brak założeń dotyczących zarządzania projektem może spowodować wadliwość projektu polegającą na tym, że będzie on zbudowany chaotycznie i bez planu. Tego typu – mogłoby się wydawać nieistotne z poziomu klienta – błędy mogą okazać się bardzo szybko zgubne. Koszty utrzymania takiego systemu mogą przekraczać wielokrotnie założenia, reperacja może być praktycznie niemożliwa, lub bardziej kosztowana niż sama budowa, a poprawki wymuszane zmianami technologii w otoczeniu projektu zgoła niemożliwe.

Oczywiście można spotkać się z różnym podziałem faz Cyklu Życia Projektu Informatycznego. Aby jak najlepiej zobrazować naszą pracę z klientem w poszczególnych fazach naszego projektu, możemy to opisać w sposób następujący:

1. Planowanie

Najważniejsze dla nas są potrzeby klienta i to na nich koncentrujemy się na tym etapie. Określamy cele projektu, zakres prac, harmonogram oraz zasoby, przeprowadzamy też szeroką analizę wymagań, starając się dokładnie uchwycić oczekiwania stojące przed nami. To tutaj tworzymy solidny fundament, na którym budowany będzie cały projekt.

2. Projektowanie – kreowanie intuicyjnych rozwiązań

Tworzymy architekturę systemu, definiujemy strukturę danych, opracowujemy interfejsy użytkownika i określamy wszystkie komponenty. Regularnie konsultujemy się z klientem, prezentując mu różne koncepcje i propozycje projektowe, aby zapewnić, że projekt spełnia jego oczekiwania i rozwija się zgodnie z nimi. Naszym priorytetem jest stworzenie intuicyjnych i funkcjonalnych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby Klienta.

3. Implementacja – precyzyjne budowanie oprogramowania

Posiadając szczegółowy plan i projekt, wkraczamy w fazę implementacji. Nasi doświadczeni programiści dbają o każdy detal, pisząc kod źródłowy zgodnie z ustalonymi specyfikacjami. Regularnie raportujemy postępy klientowi i prezentujemy mu funkcjonalności, które zostały już zaimplementowane. Jesteśmy otwarci na sugestie i zmiany zgłaszane przez klienta, dostosowując nasze działania w miarę potrzeb. To moment, w którym projekt staje się rzeczywistością.

4. Testowanie – pewność bez kompromisów

Weryfikujemy, czy oprogramowanie spełnia wymagania i działa zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Stosujemy testy jednostkowe, jak i testy systemowe, zapewniające wysoką jakość działania systemów i ich niezawodność. Wspólnie z klientem przeprowadzamy testy akceptacyjne, dając mu możliwość przetestowania produktu i zgłaszania uwag, oraz zmian.

5. Wdrożenie – gwarancja bezpieczeństwa i stabilności

Staramy się zapewnić, że proces wdrożenia przebiega płynnie i bezpiecznie. W tym celu możemy uwzględnić migrację danych, szkolenia oraz inne działania ułatwiające dostosowanie się klienta do nowego systemu. Naszym priorytetem jest zapewnienie Klientowi pewności, że nowy system działa sprawnie i bezproblemowo, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo w działaniu.

6. Konserwacja i rozwój – długoterminowe wsparcie

Gwarantujemy długoterminowe wsparcie, obejmujące konserwację, aktualizacje i dostosowanie do zmieniających się potrzeb Klienta. Dzięki nam oprogramowanie będzie elastyczne i skalowalne, gotowe na integrację z nowymi systemami. Jesteśmy świadomi, że sytuacja biznesowa może ulegać zmianom, dlatego nasze oprogramowanie jest tworzone z myślą o dalszym rozwoju i zmianach.

Szukaj

Ostatnie wpisy

 • Jakość strony internetowej
  Dziś przyjrzymy się temu, jak kod stworzony przez programistów wpływa na poziom i ogólne funkcjonowanie portalu internetowego. Mówienie o jakości czegokolwiek, a zwłaszcza czegoś tak zaawansowanego technologicznie jak projekt informatyczny, wymaga zdefiniowania go i nadania mu możliwych do zmierzenia parametrów. Zdefiniowanie jakości Rozpoczynając od podstaw, musimy jasno określić, co rozumiemy pod pojęciem „jakość” w kontekście… Dowiedz się więcej: Jakość strony internetowej
 • Jak wybrać firmę do stworzenia strony internetowej.
  Jak wybrać firmę do stworzenia strony internetowej Znaczenie i rodzaje stron W dzisiejszym cyfrowym świecie strona internetowa to niezbędne narzędzie dla każdej firmy. Stanowi ona wizytówkę online firmy, odzwierciedlając jej profesjonalizm i wartość. To nie tylko źródło informacji dla klientów, ale także platforma do budowania zaufania i zasięgu. Dzięki niej firma może skutecznie komunikować swoje… Dowiedz się więcej: Jak wybrać firmę do stworzenia strony internetowej.
 • Słownik
  Doświadczenie użytkownika: (ang. User Experience, UX) odnosi się do wszystkich interakcji, wrażeń i emocji, jakie użytkownik przeżywa podczas korzystania z produktu, usługi lub systemu. W kontekście projektowania stron internetowych, doświadczenie użytkownika obejmuje wszystkie aspekty interakcji użytkownika z witryną, począwszy od nawigacji po strony i korzystania z funkcji, aż po wrażenia estetyczne i emocjonalne związane z… Dowiedz się więcej: Słownik
 • Modele Cyklu Życia Projektu
  Modele Cyklu Życia Projektu Dostępnych jest wiele modeli cyklu życia projektu, z których każdy posiada swoje wady i zalety. Wybór odpowiedniego modelu uwarunkowany jest specyfiką danego przedsięwzięcia, uwzględniając jego złożoność, czas trwania, budżet oraz poziom ryzyka. Literatura fachowa opisuje liczne modele, jednak w praktyce stosowana jest ich zdecydowanie mniejsza liczba. Istnieje też możliwość zastosowania modelu… Dowiedz się więcej: Modele Cyklu Życia Projektu
 • Cykl Życia Projektu Informatycznego
  Świadomość istnienia Cyklu Życia Projektu Informatycznego jest kluczowa dla stworzenia projektu informatycznego o wysokiej jakości. Jego modele to uporządkowane schematy, które opisują etapy i fazy, przez które przechodzi projekt od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia. Stanowią one mapę drogową dla całego procesu, pomagając w zarządzaniu zadaniami, zasobami i ryzykiem, wskazują też na jakie zadania musi… Dowiedz się więcej: Cykl Życia Projektu Informatycznego

Kategorie